iPhone 4 trắng có mặt ở Việt Nam với giá 20 triệu đồng

iPhone 4 trắng có mặt ở Việt Nam với giá 20 triệu đồng

iPhone 4 trắng có mặt ở Việt Nam với giá 20 triệu đồng