Bàn thao tác | Ống thép bọc nhựa | Khớp nối HJ-1,2,3,4,5,6 | Xe đẩy vật tư | Thanh truyền con lăn | Quần áo phòng sạch | Kệ khuôn | Xe đẩy vật tư | Kệ selective | Quần áo phòng sạch | Giầy phòng sạch | Gh

Bàn thao tác | Ống thép bọc nhựa | Khớp nối HJ-1,2,3,4,5,6 | Xe đẩy vật tư | Thanh truyền con lăn | Quần áo phòng sạch | Kệ khuôn | Xe đẩy vật tư | Kệ selective | Quần áo phòng sạch | Giầy phòng sạch | Gh

Bàn thao tác | Ống thép bọc nhựa | Khớp nối HJ-1,2,3,4,5,6 | Xe đẩy vật tư | Thanh truyền con lăn | Quần áo phòng sạch | Kệ khuôn | Xe đẩy vật tư | Kệ selective | Quần áo phòng sạch | Giầy phòng sạch | Gh